Dajka szakképesítés

Államilag elismert tanústványt adó szakmai képzés

A Programkövetelmény szerint: A dajka a bölcsődés és óvodáskorú gyermek gondozását, nevelését ellátó intézményben a felsőfokú végzettségű szakember irányításával végzi munkáját. Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Ellátja a környezetgondozási és balesetmegelőzési teendőket.

Az 5/2022. (III. 28.) MvM rendelete 1 § b) bekezdése szerint , amely többek között az A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 44 § (1) bekezdését módosította az alábbi jogszabály lépett életbe:

44. §4 (1)5 5 Módosította: 5/2022. (III. 28.) MvM rendelet 1. § b). Bölcsődében és mini bölcsődében bölcsődei dajka munkakörben az alkalmazható, aki eredményesen elvégezte a bölcsődei dajka képesítési előírásait meghatározó miniszteri rendeletben előírt tanfolyamot, vagy megszerezte a 01193003 számú dajka szakképesítést.

Így a Dajka képesítéssel bölcsődében, óvodában és gyermekotthonban lehet elhelyezkedni.

Gyakorlat

Segítünk a szakmai képzéshez előírt szakmai gyakorlathoz a gyakorlati hely megtalálásában.

Online támogatás

Ez a szakmai képzés online órákkal segít neked család és munka mellet tanulni.

Következő kezdés dátuma

2023.02.22.

Jelentkezési határidő

2023.02.10.

Jelentkezési feltételek:

Alapfokú iskolai végzettség (8 általános iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány)
Gyakorlati helyen előírják az egészségügyi kiskönyvet

Az oktatás díja(képesítő vizsga díja nélkül)

65 000.-

Részletfizetés:

Jelentkezéskor 32 500.- Ft, majd 1 x 32 500 Ft

Képesítő vizsga díja:

A Független Vizsgaközpont által megadott díjszabás szerint.

A képzés időtartama:

3 hónap (400 óra)

Oktatási helyszínek:

Digitális oktatás (online előadás)

Képzési napok:

Hetente 1-2 alkalom

A programkövetelmény száma: 01193003
Engedélyszám: E/2021/000118

Profi oktatóktól, Igényes környezetben

Amit tanulhatsz

Miért legyél Dajka?

Elhelyezkedési lehetőségek:

Miért érdemes minket választani?

Kiváló képzések egy helyen.

tamogatas
A jelentkezéstől a vizsgáig támogatunk
az ar tartalmazza
Az ár a tananyagot is tartalmazza
reszletfizetes
Részletfizetési lehetőség
kapcsolattartas
Folyamatos kapcsalattartás

Egyszerű lépések, hogy fejleszd magad

Válaszd ki a képzést
1
Jelentkezz
2
Szerződést kötünk és a választott képzésről részletesen tájékoztatunk
3
Kezdd el a tanulást
4
Vedd át a tananyagot
5
Teljesítsd a képzés előírásait
6
Vedd át a képzés elvégzését igazoló Tanúsítványt
7
Segítünk a képesítő vizsgára való jelentkezésben
8

További fontos információk

  • Tananyag
  • Konzultációk
  • Tanúsítványt adó záróvizsga díja
  • Szakmai gyakorlati hely biztosítása
  • személyi igazolvány, vagy jogosítvány, vagy útlevél
  • lakcímkártya
  • a képzés megkezdéséhez szükséges bizonyítvány(ok) másolata (általános iskolai bizonyítvány törzslapoldala, és a 8. osztályoldala.)
  • Gyakorlati helyen előírjhaták az egészségügyi kiskönyvet.

A szakmai képzés megszerzésére irányuló képzés teljesítése, melyet a képző intézmény által a
felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány igazol.

A Tanúsítvány kiadásához a záróvizsgán “Megfelelt” minősítés megszerzése szükséges. A záróvizsga az oktatás utolsó napján oktatás keretében zajlik, a “Megfelelt” szint kiadásához 51%-os eredményt szükséges elérni.

Tanúsítvány birtokában képesítő vizsgára lehet jelentkezni akkreditált független vizsgaközpontokban. Ebben a folyamatban segítünk.

Az új rendszerben a képesítő vizsgát nem a képző intézmény szervezi és bonyolítja.

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet.

A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása a https://szakkepesites.ikk.hu/ weblapon érhetők el a programkövetelmények menüpontban.

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány államilag elismert, önálló végzettségi szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít.

1. Előzetes tudásmérés:

Annak felmérése, hogy a képzésre jelentkező dokumentumokkal nem igazolt tanulmányai vagy megszerzett gyakorlati tapasztalatai alapján képes-e a képzés során elsajátítandó tananyagegység követelményeinek teljesítésére, amelynek eredményeként a követelmények megfelelő szintű teljesítése esetén a tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre jelentkezőt fel kell menteni.

2. Előzetesen megszerzett tudás beszámítása:

A képzésre jelentkező – dokumentummal igazolt – tanulmányainak beszámítása, amelynek eredményeként a tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre jelentkezőt fel lehet menteni

3. Felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás:

Olyan tevékenység, amely a felnőttképzési tevékenység keretében szervezett oktatás, képzés egyénre szabott kialakításának elősegítésére, a képzés hatékonyságának javítására vagy a munkavállalás elősegítésére

4. Beszámítás esetén a képzés időtartama és ütemezése mellett módosulhat annak díjazása is.

2013. évi LXXVII. törvény – a felnőttképzésről 2 §